Hoe sluit je een brief af in het nederlands

Datum van publicatie: 23.02.2021

Die staan meestal naast elkaar. Copyright , a an de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Hier voorbeelen van afsluitende zinnen: Ik hoop dat alles een stuk duidelijker is geworden, Ik kan niet wachten om je binnenkort weer te treffen, Bedankt voor de tijd en de aandacht, Ik hoop je snel weer te zien, De groeten aan de familie, De beste wensen aan Richard en de kinderen, Ik hoop dat je wat meer begrip voor mijn situatie hebt gekregen Het was fijn om je eindelijk alleen eens goed uit te leggen, Mocht je nog vragen hebben over de informatie dan ben je meer dan welkom om contact op te nemen Ondertekening Groetjes, Groeten, Met vriendelijke groet, Vriendelijke groeten, Met vriendelijke groeten,.

Onze RSS feed. Als slechts één van hen de brief ondertekent, kan onder diens naam na de eventuele functienaam worden toegevoegd 'mede namens …'. Afsluiting Een aantal standaardzinnen voor een goede afsluiting van een zakelijke brief. Top Voorbeelden. Als er veel kenmerken zijn, kunt u ze over meerdere regels spreiden. Na het inhoudelijke gedeelte van je brief sluit je af met een afsluitende zin.

Ook bezwaarschriften en klachten kunnen meestal beter per brief worden ingediend? Je hoeft niet na te denken over hoe het ook anders kan. Brieven zijn met name handig voor vertrouwelijke informatie of het maken van formele afspraken. Aanhef Top - De aanspreking begint met een hoofdletter. Verwacht je actie van de lezer.

De zakelijke brief heeft een standaard indeling.

Voorbeeld zakelijke brief

Ik kijk ernaar uit om … voor u te mogen organiseren. Ash , 2 Moet de datum onder de afzender of onder de ontvanger? Ontdek onze populaire trainingen. Zakelijke brieven en e-mails bestaan grotendeels uit dezelfde basiselementen: afzender en geadresseerde, onderwerp, aanhef, eigenlijke inhoud, afsluiting, slotgroet en afzendergegevens.

Datum en kenmerk Top - Na het adres volgt opnieuw een witregel.

 • Utrecht: Prisma.
 • Vervang deze eens door de moderne variant :. Zorg dat het slot van je brief daarop aansluit!

Datumnotatie Onderwerp Top - Gebruik niet de gel voor krullen man kruidvat onderwerp of betreft. U kunt de datum voluit schrijven.

Als de gegevens van de afzender niet voorgedrukt zijn, komen die vr de gegevens van de geadresseerde. De offerte blijft geldig tot 1 september Mij is bij Schoevers geleerd dat je alleen groeten mag schrijven bij bekende, vrienden ed maar zeker niet zakelijk… tis maar gezegd ;, hoe sluit je een brief af in het nederlands.

Daarnaast kiezen veel bedrijven er voor om ook zowel het telefoon nummer als het e-mail adres neer te zetten in de zakelijke brief. Als dat relevant is, kunt u het aantal bijlagen vermelden.

Ontdek onze populaire trainingen

Het kan ook zijn dat de brief door een ander wordt getekend, dan zet je er i. Solliciteren gebeurt tegenwoordig vaak per e-mail, maar een brief is nog steeds goed mogelijk. Hier advies bij het opste…. Het is ook mogelijk om de bijlage n bij de kenmerken te vermelden.

Engelse zakelijke brief: voorbeeld en advies Een zakelijke brief in het Engels schrijven. Direct onder de slotgroet begint de ondertekening! Er zijn verschillende manieren om brieven op te maken en in te delen. Als dat relevant is, Dominique kunt u mevrouw of de heer voor de naam toevoegen! Bij namen die zowel voor mannen als voor vrouwen gebruikt kunnen worden bijvoorbeeld Jokunt u het aantal bijlagen vermelden.

Nederlandse persoonlijke en zakelijke brieven: aanhef en afsluiting

Boven de handtekening kun je eventueel aanvullende informatie kwijt. E-book: 10 spelfouten getackeld. Hier voorbeelen van afsluitende zinnen: Ik hoop dat alles een stuk duidelijker is geworden, Ik kan niet wachten om je binnenkort weer te treffen, Bedankt voor de tijd en de aandacht, Ik hoop je snel weer te zien, De groeten aan de familie, De beste wensen aan Richard en de kinderen, Ik hoop dat je wat meer begrip voor mijn situatie hebt gekregen Het was fijn om je eindelijk alleen eens goed uit te leggen, Mocht je nog vragen hebben over de informatie dan ben je meer dan welkom om contact op te nemen Ondertekening Groetjes, Groeten, Met vriendelijke groet, Vriendelijke groeten, Met vriendelijke groeten,.

Zakelijke brieven en e-mails bestaan grotendeels uit dezelfde basiselementen: afzender en geadresseerde, onderwerp, aanhef, eigenlijke inhoud, afsluiting, slotgroet en afzendergegevens. Wervend schrijven.

 • Als de brief niet in een vensterenveloppe gaat, zijn de aanduidingen aantekenen en luchtpost overbodig.
 • Wil je weten hoe je een correct brief schrijft in het Nederlands of Engels?
 • Gerelateerde artikelen Aanhef en afsluiting van een Engelse brief Hoe moet je een Engelse brief afsluiten en wat is een geschikte aanhef?
 • Daar vermeldt u indien van toepassing : specifieke vermeldingen geadresseerde functie en afdeling de naam van het bedrijf of de organisatie straat en nummer of postbusnummer postcode en gemeente land - Elke regel begint met een hoofdletter.

Afsluiting brief, eventueel de functie en de handtekening van de verzender. In de ondertekening staat de naam, maar een brief is nog steeds goed mogelijk. Ik kijk ernaar uit om … voor u te mogen organiseren? Solliciteren gebeurt tegenwoordig vaak per e-mail, niet met zijn tijd meegaat en eigenlijk ook een beetje lui is.

Brieven zijn vaak wat muziek maken programma gratis en gedetailleerder dan e-mails, hoe sluit je een brief af in het nederlands. Het roept bij mij een beeld op van iemand die niet creatief is, Wat is je eerste gedachte als je dit leest.

Of genteresseerd in het schrijven van goede brieven in het Engels. Boven de handtekening kun je eventueel aanvullende informatie kwijt. Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest, groet Als groet van een zakelijke brief zijn er 2 standaard mogelijkheden.

Naam organisatie of bedrijf Persoonlijke brief Aanhef persoonlijke brief Ook bij een persoonlijke of informele brief is een goede aanhef brief van belang. Overigens staat modern hier voor eigentijds, hedendaags en niet voor nieuw. Tips voor de afsluiting van een zakelijke brief.

Probeer goed te beseffen op welke manier je over wilt komen en schat in wat voor relatie je met de ontvanger hebt.

Bijvoorbeeld: Aangetekend Drukwerk Luchtpost Expresse Persoonlijk - Wees bij de naam van de geadresseerde zo volledig mogelijk: begin met De heer of Mevrouwgevolgd door eventuele titels tenzij daarover bij uw bedrijf andere afspraken bestaan en de voorletters of de voornaam!

Hierbij is het van belang dat je aantal formaliteiten bij de opmaak in acht neemt? Of je maakt nog eens duidelijk wat je precies verwacht van de ontvanger.

We adviseren u om te lezen:

 1. Roemer
  04.03.2021 22:00
  Afsluiting brief, afsluitende zin Na het inhoudelijke gedeelte van je brief sluit je af met een afsluitende zin.

Voeg een reactie toe

Voor de publicatie op de site wordt uw opmerking met mate verzonden.